امروز : پنجشنبه, 03 اسفند 1396

puzzle

  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۲۷ بهمن ۱۳۹۶، آخرین پازل بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و بیستمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و نوزدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  بازی  |  

در این بخش، به معرفی یازده مورد از بهترین بازی های آیفون و آیپد که به صورت اختصاصی برای آی او اس توسعه پیدا کرده‌اند خواهیم پرداخت. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سیستم عامل اختصاصی اپل را می‌توان مجموعه بسیار بالای اپلیکیشن های آن عنوان کرد. حدود 2.


  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و نوزدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و هجدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هجدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و هفدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۶ بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هفدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و شانزدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۶ بهمن ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و هفدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و شانزدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  گجت  |  

به «پازل» ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و شانزدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و پانزدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۲۵ دی‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست و پانزدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و چهاردهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی منتشر می‌شود. دویست و چهاردهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و سیزدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.


  تکنولوژی  |  

به «پازل» ۸ دی‌ماه ۱۳۹۶ خوش آمدید! سری «پازل» به صورت هفتگی و در روزهای جمعه منتشر می‌شود. دویست و سیزدهمین قسمت از سری «پازل» شامل دو بخش است: پاسخ معمای دویست و دوازدهم و البته یک «پازل» جدید! با همراه باشید.