امروز : چهارشنبه, 26 دی 1397

کارفرمای خوب

  کسب و کار  |  

چگونه می‌توانید رئیس خوبی باشید؟مطمئنا نمی‌توانید از اتاق‌تان بیرون بیایید و مستقیما از کارمندان خود این سؤال را بپرسید. چراکه اگر رئیس وحشتناکی باشید، آن‌ها به خاطر منافع خود حقیقت را به شما نخواهند گفت.


  • 1