امروز : چهارشنبه, 26 دی 1397

رهبر عالی

  نرم افزار  |  

چه چیزی یک مدیر را به رهبری بزرگ تبدیل می‌کند؟ عواملی مانند شجاعت، تیزهوشی، دانش تخصصی و توانایی سازمان‌دهی کردن، از اولین پاسخ‌هایی هستند که به ذهن ما خطور می‌کنند. رهبران بزرگ واقعی، مهارت‌های خاص خود را دارند.


  کسب و کار  |  

چگونه می‌توانید رئیس خوبی باشید؟مطمئنا نمی‌توانید از اتاق‌تان بیرون بیایید و مستقیما از کارمندان خود این سؤال را بپرسید. چراکه اگر رئیس وحشتناکی باشید، آن‌ها به خاطر منافع خود حقیقت را به شما نخواهند گفت.


  • 1