امروز : شنبه, 29 دی 1397

تاثیر شبکه های اجتماعی در زندگی

  کسب و کار  |  

اکثر افراد تصور می‌کنند تنها با یاد گرفتن عادات و مهارت‌های جدید می‌توانند به رهبر بهتری تبدیل شوند. مطمئنا یادگیری می‌تواند به شما کمک زیادی کند؛ اما برعکس این موضوع نیز صادق است. گاهی اوقات ترک کردن کارهایی که بهای زیادی به آن‌ها می‌دهید به‌اندازه


  • 1