امروز : پنجشنبه, 22 آذر 1397

اسناد مسافرتی

  تکنولوژی  |  

یک پاسپورت کلید ورود به دیگر کشورها است. شاید هنگام انتظار در صف کنترل پاسپورت متوجه شده باشید که این سند مسافرتی تنها در چندرنگ محدود در دست مسافران قرار دارد. به گفته نایب‌رئیس بخش بازاریابی شرکت مشاوره مالی Arton Capital آقای Hrant Boghossian،


  • 1