امروز : پنجشنبه, 30 دی 1395

پردازنده

  موبایل  |  

یکی از مهم‌ترین تحولات و پیشرفت‌های صورت گرفته در ۱۰ سال اخیر، نفوذ فناوری اطلاعات در تمامی جنبه‌های زندگی فردی و اجتماعی تمام مردم جهان بوده و این موضوع بدون دسترسی همیشگی به دنیای مجازی امکان نداشته است.